Relatie- en gezinstherapie

Vanaf de geboorte is een mens verbonden met anderen om zich heen. Doorheen het leven worden heel wat relaties opgebouwd: ouder kind- en broer-zusrelaties, relaties binnen nieuw samengestelde gezinnen, ruimere familierelaties, vriendschaps-, partner-, werkrelaties, enzovoort.
Soms komen relaties onder druk te staan, ben je jezelf of de ander kwijt, of loop je telkens opnieuw tegen hetzelfde probleem aan. Bij deze en andere moeilijkheden kan het helpen als er iemand mee zoekt en ondersteunt om te komen tot een nieuwe, passende balans.

Voor partnerrelatietherapie gaan we met drie rond de tafel zitten. We bekijken samen met jullie waar jullie tegenaan lopen, welke patronen jullie willen veranderen en hoe jullie daarin kunnen groeien.

Bij moeilijkheden in een gezin hebben alle gezinsleden hun eigen noden én hun eigen visie op wat er moeilijk loopt. Tijdens gezinstherapie werken we daarom met alle leden van het gezin. Niet iedereen hoeft aanwezig te zijn, maar ieder gezinslid krijgt wel een plek in de therapie. Zeker wanneer er bezorgdheid is om een kind, benaderen we dit vanuit en samen met het gezin. We vertrekken vanuit de krachten van het gezin en onderzoeken hoe deze kunnen worden ingezet om verder samen te leven.

Ook in relaties buiten het gezin en het koppel kunnen mensen zoekend zijn. Tijdens de therapie bekijken we welke knopen er liggen en wat helpend kan zijn om deze te ontwarren.