Individuele Psychotherapie

“JE KAN MAAR ERGENS VAN WEGGAAN ALS JE ER EERST BENT GEWEEST.”

Mensen overwegen hulp te zoeken als ze vastlopen in hun leven, als er iets hen blokkeert, als de gangbare manieren van omgaan met wat op hun weg komt deze keer niet werkt. We gaan ervan uit dat stilstaan bij en ruimte maken voor datgene wat je blokkeert én tegelijkertijd stilstaan bij wat je drijft, je opnieuw op weg kan zetten. We helpen je bewust te worden van krachten en sterktes, van kwetsbaarheden en kwetsuren, van noden en verlangens om zo dichter bij jezelf en je eigen oplossingen te komen. Dit stilstaan bij, in contact met een begrijpende andere die je helpt zoeken in plaats van je veroordeelt, leidt tot aanvaarding, verwerking en groei. Samen op zoek naar een nieuw evenwicht tussen denken en voelen, tussen moeten en willen, tussen loslaten en vasthouden, tussen alleen en samen. Therapie is geen plezierreis maar soms een belangrijke noodzakelijke stap naar een leven dat meer voldoening geeft.