Relatie en Gezins therapie

Als mens ben je relationeel verbonden met een heleboel anderen: je bent kind van je ouders, partner van je man of vrouw, ouder van je kinderen. Maar je bent misschien ook broer of zus, vriend(in), grootouder, …

Soms loopt het in één of meerdere relaties niet zoals je wenst: er is meer afstand dan je zou willen, de communicatie verloopt moeilijk, er is veel ruzie, je hebt andere verwachtingen van elkaar, er is (onuitgesproken) verdriet, er zijn stille of juist zeer luide verwijten, een geheim weegt zwaar, je krijgt de indruk dat je elkaar niet meer begrijpt. Deze en andere moeilijkheden kunnen zwaar wegen op iemand en op de relatie.

In therapie nemen we de tijd om de zorgen, de gedachten en de gevoelens die hierrond bestaan, te bespreken en een plaats te geven. We gaan na hoe de eigen ervaringen, familieachtergrond en andere relaties een rol spelen. Zo proberen we tot inzicht te komen in de bestaande patronen, gaan we op zoek naar de gewenste verandering en wat hiervoor nodig is. We onderzoeken waar er in relaties krachten liggen, en hoe we die kunnen aanspreken en inzetten.

We werken individueel, met koppels en gezinnen, maar ook andere relaties krijgen een plaats in onze therapieruimte.