Noella Baetens

Noëlla Batens (°1970)                   

Noella.batens@balans-psychotherapie.be

Volgde deze opleidingen:                                                                       

 • 1996 Arts (KU Leuven)
 • 2000 Gediplomeerde in de gespecialiseerde studies van Arbeidsgeneeskunde (KU Leuven)
 • 2002 Gediplomeerde in de gespecialiseerde studies van Sportgeneeskunde (VU Brussel)
 • 2010 CEBAM – Evidence Based Medicine (Leuven)
 • 2013 Opleiding motiverende gesprekstechnieken (Securex)
 • 2014 Opleiding burn out (Securex)
 • 2017 Opleiding aanpak van stress en burn out in een organisatie (The Human Link)
 • 2017 Emotion focused therapy for individuals Level I (Apanta Academy Veldhoven; prof Jeanne Watson, university of Toronto)
 • 2017  Focussen level 1 (Joke Van Hoeck, erkend focustrainer en focus oriented therapist Leuven)
 • 2018 Focussen level 2,3 en 4 (Isabelle Vermeiren, psychotherapeut en focustrainer groepspraktijk balans Putte)
 • 2018-2021 Counselor / Coach vanuit de ervaringsgerichte benadering (3 jaar bij focus on emotion, opleidingscentrum voor Experiëntiële, Emotion-Focused en Existentiële Psychotherapie, Counseling & Coaching Gent)
 • 2020-2021)Voice Dialogue facilitator bij Voice Dialogue instituut

Deed ervaring op als:

 • Arts (stages in verschillende ziekenhuizen, schoolgeneeskunde Lier)
 • Sportarts (stages aan faculteit sportgeneeskunde VU Brussel)
 • Bedrijfsarts werkzaam in verschillende bedrijven (bij Securex, externe dienst voor preventie en bescherming op het werk); gezondheidsbeoordelingen: voorafgaande en periodieke, werkhervattingsonderzoeken, spontane raadplegingen, re-integratie-onderzoeken, onderzoeken voorafgaand aan de werkhervatting, preventieve screening mentale problematiek (stress, burn out) … .

Biedt:

 • focussen
 • coaching/counseling
 • Voice Dialogue
 • hulp mentale problematiek

Is erkend door:

 • RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering), arts (niet geconventioneerd), terugbetaling mogelijk
 • Provenciale geneeskundige commissie van Antwerpen
 • Minister van volksgezondheid (FOD volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu)

Lid van:

 • Orde der geneesheren Antwerpen
 • VVCEPC (Vlaamse vereniging van Clientgericht- experientiele Psychotherapie en counseling